Béke Ligeti Általános Iskola,   

 Szakiskola és EGYMI 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozunk
Programok
Könyvtár
Rendezvények
Minőségirányítás
Alapítvány
Dokumentumok
Közzétételi lista
Hírek,közlemények

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

PÁLYÁZATOK!

 

 

BEISKOLÁZÁSI TUDNIVALÓK

 

 

 

 

PÁLYÁZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadálymentes

 oldalak   

Támogassa a Nyújts Kezet Alapítványt

                adója 1 %-ával!

Adószám: 18962901 - 1 - 20

               KÖSZÖNJÜK!

 

Tájékoztatjuk a  Tisztelt Szülőket, hogy a tanév végére tervezett napközis tábor,  a csekély érdeklődés miatt elmarad!

 

 

„Önmagában véve senki sem szép vagy rút, jó vagy gonosz, jelentős vagy tompa szellem, hiszen az ember értéke mindig attól függ, hisznek, vagy kételkednek benne.”


Iskolánk profilja

A Béke Ligeti Általános Iskola,   Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény /EGYMI/ a sajátos nevelési igényű tanulók közül a tanulásban és értelmileg akadályozottak nevelését, oktatását, képzését végzi 1-12 osztályban.

 

Kapcsolatfelvételi adatok

Tel/Fax :
    92/ 510-888
 
Mobil számunk megszűnt!
 
Levélcím :
    8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6.
 

 

Igazgató: Herold József


TÁJÉKOZTATÁS  A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

VÁLTOZÁS

Tájékoztatás a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) értesítése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29.§ (5) bekezdése szerint a polgár köteles a személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal.

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése kimondja, hogy a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik.

A személyazonosító igazolvány igénylésének kötelezettsége korhatártól független, tehát az a születés időpontjától kötelező jellegű.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Szülőket,hogy - ha még nincs nekik -14 év alatti gyermekeiknek is szíveskedjenek személyazonosító igazolványt készíttetni az okmányirodában, mely munkanapokon 8,00 - 20,00 óra között tart nyitva.

Bővebb tájékoztatás iskolánk titkárságán kérhető.

Köszönettel:  Iskolavezetés

 

AZ ÚJ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS RENDJE  A ZALAEGERSZEGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL

   A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet értesíti a szülőket, hogy 2016. január 1-től az iskolai étkezés díjjal kapcsolatos ügyintézés központilag történik Zalaegerszeg, Kis utca 8. sz. alatt, a Kis utcai bölcsőde gazdasági bejárata előtti épület. ( Volt Családsegítő Szolgálat)

Ezen naptól változás még, hogy az étkezési díj beszedése nem utólag, hanem előre történik. (Szeptemberben két alkalommal szeptember elején a szeptember havi, szeptember végén az október havi térítési díj kerül beszedésre. December hónapban nem lesz térítési díjszedés.) Természetesen az esetleges hiányzások korrigálásra kerülnek a tárgyhót követő második hónapban. További változás, hogy az étkezést csak étkezési kártyával lehet igény bevenni, ennek egyszeri térítési díja 625 Ft, amelyet az ingyenes és kedvezményes étkezőknek is meg kell vásárolni. Az étkezést lemondani, módosítani, a tárgynapot megelőző napon 8 óra 30-ig és információt kérni az ingyenes zöldszámon 06/80/210-411 lehet, (az ügyintéző a bejelentkezést követően kérdés esetén felveszi a telefont, más esetben az üzenetrögzítőn üzenet hagyása), vagy email-ben lehet zegeszetkezes@gmail.hu címen.  Mobil:06/30-451 7045. Személyesen: Zalaegerszeg, Kis utca 8. Telefon: 06/30/737-0610

Ügyfélfogadási rend: H-P.: 7-9 óráig, szerda.15-17 óráig.

A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül. A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtesszük. (Fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása, végrehajtás kérése…)

Az iskolai étkezéshez kapcsolódó kedvezmények ügyintézése a központban, Zalaegerszeg, Kis utca 8. sz. alatt, a Kis utcai bölcsőde gazdasági bejárata előtti épület. ( Volt Családsegítő Szolgálat)

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását.


 

Teljes körű akadálymentesítés iskolánkban.

 

Intézményünk 2011/2012-es tanévtől bármely típusú fogyatékkal élő tanulója számára képes biztosítani a teljes akadálymentességet.

 

A beruházás az Európai Unió  és a Magyar Állam által, az Új Széchenyi Terv keretében nyújtott támogatásból, és a Deák Ferenc Új Városépítő Program keretéből valósulhatott meg.

 


Szerkesztésben közreműködtek:

Kölkediné Csordás Anita, Berta Lászlóné, Hajas Anikó,  Herold József

Fotók: Király Anikó, Németh Natália, Nyakas Krisztina, Arnóth József

Webdesign:   Takácsné Barna Éva,

 


 Copyright © 2005 Béke Ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
 Utolsó módosítás: 2018. 05.16.
Webdesign:  Takácsné Barna Éva